PIDIVING - Kurs Profesjonalny - PADI Divemaster

PADI Divemaster

 Wstęp do nurkowania zawodowego

Divemaster to pierwszy profesjonalny stopień nurkowy PADI. Ukończenie tego kursu pozwala na samodzielne prowadzenie niektórych programów PADI, uczestniczenie w szkoleniach jako certyfikowany asystent oraz na pracę jako przewodnik nurkowy praktycznie na całym świecie.

Uczestnicy uzyskują status członka PADI, otrzymują swój własny numer członkowski oraz wsparcie największej organizacji zrzeszającej profesjonalistów nurkowych na wszystkich kontynentach.

 Tok szkolenia

 • cykl wykładów teoretycznych z instruktorem-szkoleniowcem/ratownikiem
 • zajęcia basenowe i praktyki na wodach otwartych
 • sprawdziany umiejętności pływackich
 • asystowanie przy szkoleniu kursantów na wszystkich rekreacyjnych poziomach
 • nauka własna z podręcznika i/lub systemu e-learningowego

 Uprawnienia

Stopień Divemaster w ogólności pozwala na pracę przewodnika i asystenta oraz prowadzenia części zajęć samodzielnie lub pod nadzorem – wg osobnych zasad.

 Dla uczestnika

 • Uczestnicy otrzymują materiały do samodzielnej nauki  w postaci filmów, testów wiedzy i prezentacji, oraz dyplom ukończenia kursu
 • Przez cały czas kursu zapewniamy opiekę certyfikowanego instruktora PADI

 Wymagania wstępne:

 • Certyfikat AOWD - PADI lub równorzędny innej organizacji
 • Certyfikat Rescue Diver - PADI lub równorzędny innej organizacji
 • Wydane nie wcześniej niż 12 m-cy przed rozpoczęciem kursu zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania
 • Minimum 40 zalogowanych nurkowań do dnia rozpoczęcia kursu
 • wymagane są certyfikaty "dorosłe"

 W cenie kursu

 • Wypożyczamy nieodpłatnie sprzęt nurkowy
 • Nie pobieramy opłat za opiekę instruktora
 • Pokrywamy koszty zajęć na basenie na czas kursu

 Opłaty dodatkowe - koszt kursu nie zawiera:

 • biletów wstępu do baz nurkowych na wodach otwartych
 • obowiązkowych materiałów szkoleniowych PADI
 • nabijania butli czynnikiem oddechowym, używanych przez kandydata
 • opłaty PADI za wydanie i dostawę certyfikatu
 • opłata za kurs nie obejmuje opcjonalnego szkolenia EFR
 

Wiek – minimum 18 lat

Profesjonalny system szkoleniowy

 Uzyskaj certyfikat PADI - najbardziej wartościowy, rozpoznawany i uznawany na całym świecie. Rocznie ponad milion osób zaczyna swoją przygodę z nurkowaniem lub rozwija swoje umiejętności pod nadzorem instruktorów PADI.

 Szkolimy w niewielkich grupach, zapewniamy odpowiednie warunki oraz cały potrzebny do nauki sprzęt i materiały.

 System szkolenia oparty na maksymalizacji bezpieczeństwa, stopniowym zdobywaniu wiedzy praktycznej i teoretycznej, oraz standardach i procedurach które są jednakowe we wszystkich zakątkach świata, czyni nurkowanie jedną z najbezpieczniejszych i dających najwięcej radości aktywności fizycznej.

Certyfikaty Juniorskie

* Certyfikaty juniorskie PADI dla dzieci do 15 roku życia można po osiągnięciu odpowiedniego wieku wymienić na „dorosłe” bez dodatkowych kursów i opłat a uprawnienia z nich wynikające są nieco mniejsze i wymagają obecności dorosłego. Dowiedz się więcej ...