PIDIVING Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - EFR Emergency First Response

Emergency First Response

 Pierwsza - znaczy szybka i zdecydowana

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, o rozszerzonym poziomie. Wymagane dla nurkowych stopni Rescue Diver i Divemaster.

Udział w szkoleniach EFR ukazuje różnice pomiędzy pospolitymi kursami które są wymagane np. w zakładach pracy a profesjonalnym szkoleniem mającym na celu zbudowanie umiejętności oraz pewności siebie które są niezbędne aby pierwsza pomoc była udzielona w sposób efektywny.

 W trakcie kursu uczymy:

  • cyklu opieki nad poszkodowanym
  • fachowego rozpoznania problemu
  • zapewniania bezpieczeństwa poszkodowanym
  • prowadzenia resystutacji i używania defibrylatorów
  • technik zabezpieczenia ran lub złamań
  • przekazania pod opiekę profesjonalnych służb

 Korzyści

W pierwszej pomocy liczy się czas reakcji i zdecydowanie, perfekcji nabiera się z czasem. To ważne - bo poszkodowanymi najczęściej są ludzie bliscy, w tym członkowie rodziny.

Osoby, które ukończyły profesjonalne kursy EFR oceniają swoją postawę jako o wiele bardziej zdecydowaną i pewną przy podejmowaniu pomocy.

 W cenie kursu

  • sesje teoretyczne z certyfikowanym instruktorem
  • praktyczne ćwiczenia wybranych elementów z uzyciem profesjonalnych manekinów
  • symulacje popularnych scenariuszy zdarzeń
  • podręcznik, certyfikat, środki ochrony osobistej
 

Wiek – minimum 15 lat

Profesjonalny system szkoleniowy

 Uzyskaj certyfikat PADI - najbardziej wartościowy, rozpoznawany i uznawany na całym świecie. Rocznie ponad milion osób zaczyna swoją przygodę z nurkowaniem lub rozwija swoje umiejętności pod nadzorem instruktorów PADI.

 Szkolimy w niewielkich grupach, zapewniamy odpowiednie warunki oraz cały potrzebny do nauki sprzęt i materiały.

 System szkolenia oparty na maksymalizacji bezpieczeństwa, stopniowym zdobywaniu wiedzy praktycznej i teoretycznej, oraz standardach i procedurach które są jednakowe we wszystkich zakątkach świata, czyni nurkowanie jedną z najbezpieczniejszych i dających najwięcej radości aktywności fizycznej.