PIDIVING Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - EFR Emergency First Response

Emergency First Response

 Pierwsza - znaczy szybka i zdecydowana

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, o rozszerzonym poziomie. Wymagane dla nurkowych stopni Rescue Diver i Divemaster.

Udział w szkoleniach EFR ukazuje różnice pomiędzy pospolitymi kursami które są wymagane np. w zakładach pracy a profesjonalnym szkoleniem mającym na celu zbudowanie umiejętności oraz pewności siebie które są niezbędne aby pierwsza pomoc była udzielona w sposób efektywny.

PIDIVING Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom i niemowlętom - EFR Emergency First Response - Care for children

Emergency First Response - Care for Children

 Odpowiedzialny rodzic i opiekun

Przeznaczony głównie dla rodziców, rodzeństwa, lub osób zawodowo związanych z opieką nad dziećmi.

Rozszerzenie umiejętności z kursu EFR z uwzględnieniem specjalnych procedur udzielania pomocy dzieciom i niemowlętom.

Udział w szkoleniach EFR ukazuje różnice pomiędzy pospolitymi kursami które są wymagane np. w zakładach pracy a profesjonalnym szkoleniem mającym na celu zbudowanie umiejętności oraz pewności siebie które są niezbędne aby pierwsza pomoc była udzielona w sposób efektywny.

Profesjonalny system szkoleniowy

 Uzyskaj certyfikat PADI - najbardziej wartościowy, rozpoznawany i uznawany na całym świecie. Rocznie ponad milion osób zaczyna swoją przygodę z nurkowaniem lub rozwija swoje umiejętności pod nadzorem instruktorów PADI.

 Szkolimy w niewielkich grupach, zapewniamy odpowiednie warunki oraz cały potrzebny do nauki sprzęt i materiały.

 System szkolenia oparty na maksymalizacji bezpieczeństwa, stopniowym zdobywaniu wiedzy praktycznej i teoretycznej, oraz standardach i procedurach które są jednakowe we wszystkich zakątkach świata, czyni nurkowanie jedną z najbezpieczniejszych i dających najwięcej radości aktywności fizycznej.