Odkryj nurkowanie :) 

Uczniowie I i II klasy technikum o profilu logistyk specjalność wojskowa wraz z rówieśnikami szkoły czeskiej z Havirzova wzięli udział w obozie militarnym w ramach projektu „Kalejdoskop zawodów - nowoczesne trendy w polsko - czeskim szkolnictwie zawodowym”
Nr projektu Z.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001608
w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Program obozu był niezwykle bogaty. Uczniowie brali udział w takich zajęciach jak bytowanie w lesie, pomoc przedmedyczna, wspinaczka na ściance, zajęcia na strzelnicy, nurkowanie, zajęcia z wykorzystaniem trenażera strzeleckiego, samoobrona, czy paintball.

Mieliśmy przyjemność prowadzić program PADI Discover Scuba Diving w ramach tego projektu. Ogromne przedsięwzięcie logistyczne ze względu na dużą ilość uczestników. Ale uśmiechy zadowolenia oraz duma uczestników którzy ukończyli program były dla nas największą nagrodą.